Horecaloket


Voor gemeenten

In de nieuwe Drank- en Horecawet is vastgelegd dat toezicht en handhaving naar de gemeenten gaat. De wet is verder aangescherpt om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Gemeenten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Als gemeente wilt u uw wettelijke verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving van de DHW natuurlijk zo goed mogelijk uitvoeren. Om gemeenten daarbij te helpen heeft Horecaloket.nl alle informatie voor medewerkers van gemeenten die belast zijn met het DHW-toezicht of de DHW-vergunningverlening op één startpunt verzameld.

Wet-&Regelgeving

 Drank- en Horecavergunning
Exploitatievergunning
Terrasvergunning
Warenwet
 Allergenen Wetgeving
 Aanwezigheidsvergunning
APV
 Wet Bibob
 Veelgestelde vragen DHW

Ga direct naar:

 Nieuwe Drank- en Horecawet
 Handreiking Gemeenten
 Modelverordeningen DHW
 Brochure Horecaloket.nl
 Diploma Sociale Hygiëne 

 Leeftijdsgrenzen


Horecaloketten op de kaart

Loading map...

Loading